De Sponsorcommissie

Sponsoring is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur moet de uitvoering wel delegeren aan anderen, een sponsorcommissie. In het meest ideale geval bestaat de sponsorcommissie uit een persoon omdat op die manier langs elkaar heen werken wordt voorkomen. In de praktijk zal de sponsorcommissie uit meerdere mensen bestaan. Belangrijk is wel dat er een…

Categorieën: Algemeen en Evenementen.Tevredenheid van de sponsors

Om de tevredenheid van de sponsoren te meten, is een evaluatie kort na het evenement belangrijk: Hoe wordt het evenement beoordeeld Heeft de sponsor waar voor zijn geld gekregen Hebben ze alle mogelijkheden kunnen benutten Zijn er zaken die toegevoegd of juist verwijderd kunnen worden uit de sponsorpakketten? Wat ging niet goed, hoe kan dat…

Categorieën: Algemeen, Bibliotheek en Evenementen.Effectmeting van de sponsoring

Tijdens het evenement is het belangrijk om informatie te verzamelen ter voorbereiding op het volgende evenement en het werven van de sponsoren daarvoor. Een positief effect van sponsoring is bepalend voor de waarde van het evenement en dus de tarieven. Belangrijke vragen aan het publiek of de deelnemers  zijn: Wie is de hoofdsponsor en wie…

Categorieën: Algemeen, Bibliotheek en Evenementen.Contact met de sponsor tijdens het evenement

Hou ook tijdens het evenement contact met de sponsoren, op die manier kunnen probleempjes snel worden bekeken en opgelost en bovendien wordt het contact en de aandacht op prijs gesteld. Zorg ook voor veel foto’s van de sponsors en hun gasten tijdens het evenement, leuk als aandenken of voor het verslag op de site.

Categorieën: Algemeen, Bibliotheek en Evenementen.Het sponsordraaiboek

Zorg naast het draaiboek van het evenement ook voor een draaiboek waar alle sponsoracties in vermeld staan. Stuur uw sponsoren dit draaiboek ook toe zodat ze er een goed gevoel bij hebben.

Categorieën: Algemeen, Bibliotheek en Evenementen.Het werven van sponsoren voor een evenement

De werving van sponsoren kan het beste van binnen naar buiten gebeuren: Eerst de sponsoren van vorig jaar benaderen Zoek sponsoren in de eigen gelederen Zoek in de buurt van het evenement Zoek sponsoren vergelijkbaar met het evenement Zoek sponsoren vergelijkbaar met de doelgroep van het evenement Neem direct na het evenement contact op met…

Categorieën: Algemeen, Bibliotheek en Evenementen.Een presentatie maken van het evenement

Mooi, correct en duidelijk zijn steekwoorden als het gaat om een toekomstige sponsor te overtuigen zich aan uw evenement te verbinden. Maak hiervoor een mooie presentatie. De inhoud van de presentatie Profiel van het evenement Beschrijving van de 3 sponsorpakketten met vermelding van de waarde Nieuws over eerdere edities van het evenement Voorbeelde van exposure…

Categorieën: Algemeen, Bibliotheek en Evenementen.Bepalen overige waarde evenement

Voor het bepalen van de associatieve en toegevoegde waarde, stellen we een ‘peer group’ samen waarbij we een lijst maken van vergelijkbare evenementen op het gebied van: Aantal deelnemers en bezoekers Bekendheid en reputatie Maatschappelijke betekenis Omgeving We kijken dan bij vergelijkbare evenementen naar de tariefstelling en bepalen op basis daarvan het eigen tarief

Categorieën: Algemeen, Bibliotheek en Evenementen.Bepalen van de reclamewaarde van een evenement

De vraag die je hierbij moet stellen is, weten we hoeveel deelnemers en/of toeschouwers in aanraking komen met de sponsoruitingen? We moeten hierbij rekenen in hits. Stel dat ieder van de aanwezigen op 1 dag minstens 10x bewust is van de uitingen van de hoofdsponsor. Het aantal hits is dan : 10 x aantal toeschouwers…

Categorieën: Algemeen, Bibliotheek en Evenementen.Waardebepaling van een evenement

Voor het werven van sponsoren voor een evenement moet de waarde worden bepaald van de verschillende sponsorpakketten. De commerciële waarde van een evenement wordt bepaald aan de hand van: De reclamewaarde De associatieve waarde De toegevoegde waarde De reclamewaarde De optelsom van de verschillende uitingen van een sponsor voor, tijdens en na het evenement in…

Categorieën: Algemeen, Bibliotheek en Evenementen.  • Categorie

  • Doelgroep

  • Sponsorbedrag

  • Hoevaak vind de activiteit plaats

  • Bereik

  • Bereik Publiek

  • Leeftijdscategorie

  • Media Aandacht