Sponsoring voor de vereniging

De vereniging heeft de volgende mogelijke bronnen van inkomsten: Contributies Communicatie exploitatiekosten van bar of kantine Opbrengsten uit communicatie zijn bijvoorbeeld geld voor logo’s op websites, de borden in de hal of langs het veld etc. Hoewel sponsoring geld kan opleveren, kost het ook iets want sponsoren werven is niet iets wat bij de club…

Lees verder!

Wat zijn we waard

Om te bekijken wat u als club of vereniging te bieden heeft aan toekomstige sponsoren, moet u de waarde bepalen. Wordt de waarde bepaald door de commerciële waarde van het topteam of door wat de vereniging als geheel heeft te bieden. Laat de waarde in elk geval nooit afhangen van een eventueel gat in de…

Lees verder!

Wie gaan we als sponsor benaderen

Als het moment gekomen is om daadwerkelijk op zoek te gaan naar sponsoren, moeten we bepalen wie we gaan benaderen, wie zijn potentiële kandidaten om onze club of vereniging te sponsoren. Om dit te bepalen, wordt er gebruik gemaakt van het systeem van de 3 schillen. De binnenste schil Dit zijn de mensen die het…

Lees verder!

Het sponsorconcept

Afhankelijk van wat een sponsor betaalt krijgt hij een hogere status en vertegenwoordigen de tegenprestaties een grotere waarde. Zo is er voor ieder budget een mogelijkheid en genereert de gesponsorde een maximale opbrengst. Mogelijke sponsorconcepten Een hoofdsponsor Een aantal subsponsoren Een bedrijvenclub Club van 100 Evenementensponsoren Er is geen standaard concept aan te wijzen, een…

Lees verder!

De Sponsorcommissie

Sponsoring is een verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur moet de uitvoering wel delegeren aan anderen, een sponsorcommissie. In het meest ideale geval bestaat de sponsorcommissie uit een persoon omdat op die manier langs elkaar heen werken wordt voorkomen. In de praktijk zal de sponsorcommissie uit meerdere mensen bestaan. Belangrijk is wel dat er een…

Lees verder!

De website als visitekaartje

Een mogelijke sponsor wil graag weten met wie ze te maken krijgen en zal dus een kijkje nemen op de website van club, vereniging of evenement. De kwaliteit, actualiteit en toegankelijkheid van de website geven goed aan hoe de club georganiseerd is en wat voor cultuur er heerst. Waar moet de website aan voldoen? Informatie…

Lees verder!

De presentatie aan de sponsor

We hebben bepaald dat we gesponsord willen worden, wat de waarde is van onze club of vereniging en hebben duidelijk voor ogen wat we willen laten sponsoren. Nu is het tijd om ons te presenteren aan de mogelijke sponsoren. Wat moet er in een presentatie staan?  Naam, adres, telefoonnummer en website Gegevens van de contactpersoon…

Lees verder!

Verenigingsprofiel

Door een verenigingsprofiel te maken, kun je als club of vereniging interessant maken voor specifieke sponsoren. De volgende gegevens moeten in een verenigingsprofiel zitten: Naam vereniging en adresgegevens Korte historie Toelichting van de activiteit Aantal leden en onderverdeling van de leden Herkomst leden, eventueel postcodegebied Kenmerken leden (opleiding, welstand, status, geloof) (sportieve) Hoogtepunten Schets van…

Lees verder!

Belangrijke regels voor sponsoring

Stel je als club of vereniging de vraag of sponsoring echt nodig is Sponsoring is altijd een verantwoordelijkheid van het bestuur Begin om de zoveel tijd weer opnieuw met de ontwikkeling van een sponsorstrategie Bepaal wat en wie je als club of vereniging bent, identiteit bepaald het type sponsor – Verenigingsprofiel Bepaal de waarde van…

Lees verder!

De tegenprestatie

Een sponsor verwacht van de club een tegenprestatie. We spreken ook wel over de rechten van de sponsor, we maken het volgende onderscheid: Communicatieve rechten Associatieve rechten Hospitality rechten Communicatieve rechten Deze vorm van tegenprestatie komt het meeste voor. Praktisch gezien zijn het alle objecten waar fysiek een naam en/of logo op kan worden vermeld.…

Lees verder!

De bedrijvenclub als platform

Hiermee bedoelen we dat mensen elkaar vrijblijvend kunnen ontmoeten zonder dat ze daar een afspraak voor hebben moeten maken. De platformfunctie bestat uit 3 mogelijkheden: Bedrijven kunnen andere bedrijven ontmoeten Bedrijven ontmoeten leden en bezoekers van club of vereniging Bedrijven ontmoeten andere groepen zoals werknemers, leveranciers en klanten Maar hoe krijg je als club die…

Lees verder!

De bedrijvenclub

Als je niet weet waar je moet beginnen, is dit de beste optie. Je hebt meer aan 20 kleinere sponsoren in een bedrijvenclub dan 1 grote sponsor, dit biedt meer continuïteit. Een andere reden om met een bedrijvenclub te beginnen is dat de bedrijven in de bedrijvenclub een goed platform kunnen worden om grotere sponsoren…

Lees verder!

Valkuilen en problemen

Branche-exclusiviteit Sponsoring wordt vaak gekoppeld aan branche-exclusiviteit. Dit betekent dat als Pepsi Cola hoofdsponsor wordt van een club er geen plek meer is voor Coca Cola als sponsor. Om dit voor de lokale club of vereniging door te voeren, gaat wat ver. Hou branche-exclusivieit in elk geval beperkt tot de hoofd- en cosponsoren. Eventuele toetreding…

Lees verder!

Het sponsorcontract

Een sponsorovereenkomst moet worden vastgelegd in een sponsorcontract. Nu kunnen er verschillende modelcontracten worden gebruikt, maar je kunt zelf in een standaardbrief de afspraken vastleggen. Wat moet er in staan? Naam bedrijf en verantwoordelijke binnen dat bedrijf Het sponsorbedrag De rechten die de sponsor er voor terugkrijgt. Ingangsdatum lidmaatschap Bedrijvenclub Duur lidmaatschap (onbepaalde tijd met…

Lees verder!

Tevredenheid van de sponsors

Om de tevredenheid van de sponsoren te meten, is een evaluatie kort na het evenement belangrijk: Hoe wordt het evenement beoordeeld Heeft de sponsor waar voor zijn geld gekregen Hebben ze alle mogelijkheden kunnen benutten Zijn er zaken die toegevoegd of juist verwijderd kunnen worden uit de sponsorpakketten? Wat ging niet goed, hoe kan dat…

Lees verder!

Effectmeting van de sponsoring

Tijdens het evenement is het belangrijk om informatie te verzamelen ter voorbereiding op het volgende evenement en het werven van de sponsoren daarvoor. Een positief effect van sponsoring is bepalend voor de waarde van het evenement en dus de tarieven. Belangrijke vragen aan het publiek of de deelnemers  zijn: Wie is de hoofdsponsor en wie…

Lees verder!

Contact met de sponsor tijdens het evenement

Hou ook tijdens het evenement contact met de sponsoren, op die manier kunnen probleempjes snel worden bekeken en opgelost en bovendien wordt het contact en de aandacht op prijs gesteld. Zorg ook voor veel foto’s van de sponsors en hun gasten tijdens het evenement, leuk als aandenken of voor het verslag op de site.

Lees verder!

Het sponsordraaiboek

Zorg naast het draaiboek van het evenement ook voor een draaiboek waar alle sponsoracties in vermeld staan. Stuur uw sponsoren dit draaiboek ook toe zodat ze er een goed gevoel bij hebben.

Lees verder!

Het werven van sponsoren voor een evenement

De werving van sponsoren kan het beste van binnen naar buiten gebeuren: Eerst de sponsoren van vorig jaar benaderen Zoek sponsoren in de eigen gelederen Zoek in de buurt van het evenement Zoek sponsoren vergelijkbaar met het evenement Zoek sponsoren vergelijkbaar met de doelgroep van het evenement Neem direct na het evenement contact op met…

Lees verder!

Een presentatie maken van het evenement

Mooi, correct en duidelijk zijn steekwoorden als het gaat om een toekomstige sponsor te overtuigen zich aan uw evenement te verbinden. Maak hiervoor een mooie presentatie. De inhoud van de presentatie Profiel van het evenement Beschrijving van de 3 sponsorpakketten met vermelding van de waarde Nieuws over eerdere edities van het evenement Voorbeelde van exposure…

Lees verder!

Bepalen overige waarde evenement

Voor het bepalen van de associatieve en toegevoegde waarde, stellen we een ‘peer group’ samen waarbij we een lijst maken van vergelijkbare evenementen op het gebied van: Aantal deelnemers en bezoekers Bekendheid en reputatie Maatschappelijke betekenis Omgeving We kijken dan bij vergelijkbare evenementen naar de tariefstelling en bepalen op basis daarvan het eigen tarief

Lees verder!

Bepalen van de reclamewaarde van een evenement

De vraag die je hierbij moet stellen is, weten we hoeveel deelnemers en/of toeschouwers in aanraking komen met de sponsoruitingen? We moeten hierbij rekenen in hits. Stel dat ieder van de aanwezigen op 1 dag minstens 10x bewust is van de uitingen van de hoofdsponsor. Het aantal hits is dan : 10 x aantal toeschouwers…

Lees verder!

Waardebepaling van een evenement

Voor het werven van sponsoren voor een evenement moet de waarde worden bepaald van de verschillende sponsorpakketten. De commerciële waarde van een evenement wordt bepaald aan de hand van: De reclamewaarde De associatieve waarde De toegevoegde waarde De reclamewaarde De optelsom van de verschillende uitingen van een sponsor voor, tijdens en na het evenement in…

Lees verder!

Sponsorpakketten voor het evenement

Stel duidelijke sponsorpakketten samen voor de verschillende soorten sponsors en wijk hier niet van af. Maak een pakket afhankelijk van het type sponsor: hoofdsponsor cosponsors leveranciers De hoofdsponsor Het recht om zijn naam aan het evenement te koppelen Geniet maximale exposure Mag zich bij het publiek als hoofdsponsor bekend maken Wordt in alle uitingen (programmaboekjes,…

Lees verder!

Samen in de publiciteit

U wilt vooraf natuurlijk veel publiciteit voor uw evenement, echter de lokale pers kan terughoudend zijn in het publiceren van informatie over uw evenement. Er zijn verschillende mogelijkheden om samen met de sponsors publiciteit te genereren: Advertorial met advertenties in de lokale media Gezamenlijke paginagrote advertentie Posters en Billboards (denk aan de vergunning) Uitdelen van…

Lees verder!

Evenement als business-to-businessplatform

Een sponsor heeft behoefte om tijdens een evenement te kunnen communiceren met de deelnemers en de bezoekers. Een sponsor kan ook behoefte hebben om met andere sponsoren van gedachten te wisselen. Breng dus alle commercie rond het evenement op 1 moment bijeen en zet het  als kostenpost op de begroting.

Lees verder!

Adopteren van programma onderdelen

Probeer het evenement op te delen in onderdelen die vervolgens kunnen worden gekoppeld aan consponsoren. Een aantal voorbeelden: Geef elke evenementsdag de naam van een cosponsor (reserveer de laatste dag voor de hoofdsponsor) Vernoem fysieke ruimtes of velden naar cosponsoren (een hoofdveld is voor de hoofdsponsor) Verbindt de naam van de sponsor aan de uit…

Lees verder!

Interactie met deelnemers en toeschouwers

Interactie wil zeggen dat een sponsor niet alleen met zijn doelgroepen communiceert, maar die doelgroepen ook met elkaar laat communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van gadgets en gimmicks van de sponsor. Hou er wel rekening mee dat dit soort zaken gerelateerd zijn aan het evenement en van goede kwaliteit zijn. TIP: Enthousiasmeer de sponsors…

Lees verder!

Ontvangen van relaties tijdens het evenement

Interactie wil zeggen dat een sponsor niet alleen met zijn doelgroepen communiceert, maar die doelgroepen ook met elkaar laat communiceren. Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van gadgets en gimmicks van de sponsor. Hou er wel rekening mee dat dit soort zaken gerelateerd zijn aan het evenement en van goede kwaliteit zijn. TIP: Enthousiasmeer de sponsors…

Lees verder!

Aanwezigheid van de sponsor tijdens het evenement

Aanwezigheid van de sponsor tijdens het evenement Een sponsor wil zich graag verbinden met een evenement en wil graag aandacht voor bedrijf, product of dienst tijdens het evenement. We kunnen onderscheid maken tussen 2 soorten aanwezigheid tijdens een evenement: Visuele aanwezigheid Voorbeelden van fysieke aanwezigheid zijn bijvoorbeeld Boarding, hou ook rekening met andere sponsoren die…

Lees verder!

Evenement vernoemen naar de sponsor

Het koppelen van de naam aan het evenement is erg interessant voor een hoofdsponsor en die zal er best wat voor over hebben om zijn naam te mogen koppelen aan het evenement. TIP: Hou rekening met de naamgeving van het evenement als de naam van een sponsor gekoppeld wordt aan een evenement. Als de sponsor…

Lees verder!

Tegenprestaties bij een evenement

Wat heeft uw evenement aan sponsoren te bieden? De omvang en het soort evenement is van belang bij wat u potentiële sponsoren te bieden heeft. Een aantal mogelijkheden: Vernoemen van het evenement naar de sponsor Vernoemen van speelvelden, podia, ruimtes naar sponsors Advertentie in het programmaboekje Noemen van de sponsor op een Twitter account of…

Lees verder!

Fiscale consequenties van een evenement

Als u een evenement organiseert, kan dit gevolgen hebben op fiscaal gebied. Bijvoorbeeld als er entreegeld wordt geheven, als er start- en prijzengelden worden uitbetaald, als u met betaald personeel werkt. Verder kunt u te maken krijgen met gemeentelijke heffingen. TIP: Als u een evenement organiseert, kijk dan even op de site van de belastingdienst of…

Lees verder!

Het profiel van een evenement

Om op zoek te gaan naar sponsoren voor een evenement is het belangrijk om een profiel van het evenement op te stellen. De volgende zaken zijn van belang: Naam van het evenement Omschrijving Begin en einddatum Locatie Hoeveelste editie Aantal deelnemers Soort en leeftijd deelnemers verwacht aantal bezoekers verwachte aandacht in de media Samenstelling organiseren…

Lees verder!

Een evenement laten sponsoren

Een evenement is interessant om te laten sponsoren als er een doelgroep aanwezig is waarmee de sponsor(en) kunnen communiceren. Als er voldoende mensen aanwezig zijn, zoals deelnemers of bezoekers, is het voor een potentiële sponsor interessant om aandacht te vragen voor een product of het bedrijf. Een aantal voorbeelden: Sporttoernooi met deelnemers van andere clubs…

Lees verder!

De begroting van een evenement

Als je een evenement organiseert, zijn er verschillende bronnen van inkomsten mogelijk: inschrijfgeld entreegelden merchandising verkoop programmaboekjes televisierechten reclame horeca verhuur ruimtes loterij sponsoring Op basis hiervan wordt een begroting opgesteld om de kosten te kunnen dekken en natuurlijk het liefst een waarbij er geld overblijft voor de organisatie van het volgende evenement. Als de…

Lees verder!

Soorten sponsoring

Er zijn verschillende soorten sponsoring te onderscheiden: Sportsponsoring Kunst- en cultuursponsoring Maatschappelijke sponsoring Media- of programmasponsoring Entertainmentsponsoring Evenementensponsoring Wetenschappelijke sponsoring

Lees verder!

Stel een doel voor sponsoring

Een sponsor wil graag sponsoren als er een specifiek doel is. Sponsoren willen graag hun naam gekoppeld hebben aan projecten die er wellicht niet zouden zijn gekomen als zij niet hadden gesteund. Stel dus een vast omlijnd doel voor de sponsoring. Voorbeelden zijn: Een verbouwing Een nieuw veld Materialen Ontwikkeling gehandicaptensport Een tribune

Lees verder!

Wie gaan we als sponsor benaderen

Als het moment gekomen is om daadwerkelijk op zoek te gaan naar sponsoren, moeten we bepalen wie we gaan benaderen, wie zijn potentiële kandidaten om onze club of vereniging te sponsoren. Om dit te bepalen, wordt er gebruik gemaakt van het systeem van de 3 schillen. De binnenste schil Dit zijn de mensen die het…

Lees verder!

Wat is sponsoring

Wat is sponsoring? Sponsoring is een zakelijke overeenkomst tussen de gesponsorde (club, vereniging of bijvoorbeeld een evenement) en een bedrijf, een merk of een persoon (de sponsor) waarbij aan beide kanten een prestatie wordt geleverd. De sponsor stelt geld, goederen en /of diensten beschikbaar aan de gesponsorde. Dit zijn inkomsten voor de gesponsorde of zijn…

Lees verder!